STUDIA - PRACE BADAWCZE - DOKUMENTY
Z ZAKRESU NAUKI SPOŁECZNEJ KOŚCIOŁA
Wersja włoska:
FUNDACJA
«GIUSEPPE TONIOLO»

WERONA

Wersja polska:
KATOLICKIE
STOWARZYSZENIE
«CIVITAS CHRISTIANA»

WARSZAWA


DWUMIESIĘCZNIK ♦ ROK XXII (XVIII) ♦ PL ISSN 1426-4196
Wydawca:
FUNDACJA CIVITAS CHRISTIANA


Aktualizacja:
02.01.2017

Dwumiesięcznik «Społeczeństwo» to ukazująca się od 1995 r. polska wersja międzynarodowego periodyku «La Società», który powstał w 1991 r. w Weronie. Celem czasopisma jest rozwijanie i popularyzacja myśli społecznej Kościoła w szeroko rozumianym kontekście spraw europejskich i światowych. W około dziesięciu działach i rubrykach (Studia, Prace badawcze, Kronika, Noty i omówienia, Dokumenty, Książki, Materiały do formacji katolickospołecznej...) Czytelnik regularnie otrzymuje przegląd i analizę problematyki skoncentrowanej wokół takich zagadnień jak: demokracja i uczestnictwo, rodzina, praca i bezrobocie, bogactwo i ubóstwo, globalizacja, migracje, kwestia demograficzna, integracja europejska, polityka społeczna, mass media, zrównoważony rozwój – i wielu innych. Wśród autorów pojawiają się nazwiska najwybitniejszych przedstawicieli katolickiej nauki społecznej z różnych rejonów Europy i świata. Czasopismo współpracuje z kilkunastoma ośrodkami studiów nad nauką społeczną Kościoła i posiada własny komitet naukowy. Edycja polska zawiera zarówno materiały zagraniczne w starannych przekładach, jak i teksty autorów rodzimych.
      «Społeczeństwo» stało się już trwałym elementem w panoramie polskiej myśli katolickiej oraz niezbędnym narzędziem dla naukowców, studentów, duszpasterzy, przedsiębiorców, działaczy społecznych i wszystkich tych, którym nieobojętny jest społeczny wymiar ich wiary. Czasopismo, chociaż jest dwumiesięcznikiem, ukazuje się pięć razy w roku, ponieważ dwa numery są zawsze łączone (zwykle nr 4-5).

Redakcja «Społeczeństwa»
ul. Nabielaka 16
00-743 Warszawa